Informacja o przetwarzanych danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 informujemy, że

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Euroscalemed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Łodzi, ul. Szczecińska 61/67, 91-222 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 402561,
NIP: 9471980511,
REGON: 101318793
e-mail: biuro@es-med.pl,
numer telefonu: 42 6520128,
zwany dalej Administratorem.

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • wykonania umowy, której będą Państwo stroną,
  • udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomości lub rozwiązania poruszonej przez Państwa w trakcie kontaktu z Administratorem sprawy,
  • marketingowym, polegającym na promocji działalności gospodarczej Administratora.

3. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być zatrudnieni przez Administratora pracownicy, a także podmioty świadczące usługi analityczne oraz usługi informatyczne, w tym hostingowe strony internetowej Administratora i zajmujące się jej bezpieczeństwem.

4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

5. Przysługuje Państwu prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w czasie obowiązywania umowy, której będą Państwo stroną.